Skip to Contents

Apprications

 

VẬN CHUYỂN

Băng tải cho Máy tiện tự động

Bộ đổi bảng màu

Bộ phận vận chuyển bảng phẳng
Mẫu số ES Mẫu số KRF / Hệ thống dẫn hướng LM Mẫu số USW

ES được dùng như băng tải để cung cấp vật liệu cho máy tiện tự động. Cấu hình thiết bị có chi phí thấp.

KRF được dùng trong bộ đổi ở cấu hình hai tầng. Sản phẩm gọn nhẹ hơn và có độ cứng cao hơn người máy có khớp nối thông thường. USW được dùng trong bộ phận vận chuyển thủy tinh dạng tinh thể lỏng. Do hoạt động này yêu cầu hành trình dài và ba trục nên cần sử dụng USW nhẹ và có độ cứng cao được trang bị với chân bằng nhôm.