Skip to Contents

Grön upphandling

Miljöskydd

 

Det är ingen överdrift att säga att om människor ska kunna leva på den här planeten krävs en harmonisk relation med miljön. Detta är en punkt som inte bara måste beaktas av tillverkningsindustrin utan av alla människor på jorden.

Inom THK-koncernen är vi mycket medvetna om vårt miljöansvar och vi är fast beslutna att effektivt minska vår miljöpåverkan, detta är genomgående för företagets verksamhet i stort och för varje enskild anställd.

Inom THK-koncernen anser vi att det är viktigt att begränsa vår miljöpåverkan. Det gäller allt material och alla komponenter som vi själva använder i tillverkningen av våra produkter samt inköp av allt sekundärt material, verktyg och mycket annat som används inom tillverkningsindustrin.

Detta kallas grön upphandling och i grunden innebär det att eliminera användningen av skadliga kemiska ämnen med tanke på miljöpåverkan och ett aktivt samarbete med olika affärspartner gällande miljöskyddsinitiativ.

Efter etableringen av EU:s RoHS-direktiv i juli 2006 har miljöbestämmelser för tillverkningsindustrin förstärkts i hela världen, och sociala åtaganden har fått ökad betydelse på tillverkningsföretag. För att hålla våra miljöåtgärder aktuella har THK-koncernen antagit en policy för grön upphandling, ”THK Green Procurement Policy”, som vi ber alla våra affärspartners att följa.

Vi har alltid uppskattat kvalitet, kostnadsmedvetenhet och leverans från våra affärspartners. Nu söker vi även miljömedvetenhet. I syfte att stärka vårt befintliga partnerskap så uppskattar vi om ni samarbetar fullt ut i framtida samarbetsprojekt.