Skip to Contents


Första sidan > Om THK > Meddelande från vår VD

Meddelande från vår VD

 

VD och CEO för THK, Akihiro Teramachi

 

Ökande företagsvärde

THK är ett företag fokuserat på skapande och utveckling som använder unik teknik och kreativa idéer för att förse världen med nya mekanismer som aldrig har funnits tidigare. Denna inställning med oändlig forskning och utveckling utgör verksamhetsbasen hos THK. " Vi levererar innovativa produkter till världen och skapar nya trender som bidrar till skapandet av ett rikt samhälle". Detta är vår affärsfilosofi och vi kommer att fortsätta vår konstanta innovation till nytta för alla aktieägare.

För att uppnå ett tillväxtmål på 300 miljarder yen i sammanlagd försäljning utökar THK sin verksamhet genom en fullskalig globalisering och genom att utveckla nya affärsområden.

Denna fullskaliga globalisering har lett till att anläggningar och kontor i fyra olika områden har byggts: Japan, Nord- och Sydamerika, Europa och Asien. Enligt tanken att platsen där efterfrågan finns är den bästa platsen för tillverkningen har vi snabbt upprättat produktionsbaser utanför Japan. Vi skaffar oss också fler försäljningsställen. På senare år har vi förbättrat vårt försäljningsnätverk på platser där man väntar sig en kommande tillväxt, t.ex. den kinesiska marknaden. Detta gör att vi snabbt och med hög precision kan leverera produkter till de platser där de behövs.

I utvecklingen av nya affärsområden ingår att vi utvidgar våra affärsmöjligheter till nya, framväxande fält. FAI-avdelningen, som arbetar med komponenter till bilindustrin, snabbar på utvecklingen av enheter för bilelektronik. Samtidigt har jordbävningsabsorberande utrustning blivit mer och mer erkänd som ett effektivt motmedel mot jordbävningar. Nu när allmänheten visar mer intresse för dessa frågor arbetar THK:s ACE-avdelning, som arbetar med vår jordbävningsabsorberande utrustning, aktivt med att öka efterfrågan bland ägare till enfamiljshus. Dessutom arbetar vår IMT-avdelning på att expandera vår verksamhet med bland annat hybridenheter, och med vår tillverkning av elektriska ställdon, en marknad där vi väntar oss tillväxt i framtiden.

Efter Lehman Brothers fall stod det klart att den ekonomiska tillväxten i utvecklingsländerna, framförallt i Kina, skulle bli den drivande kraften i världsekonomin. Jag tror att efterfrågan på maskiner i det här området kommer växa avsevärt under de kommande åren. Dessutom väntar vi oss framsteg med elektrifiering för ökad energieffektivitet inom många olika områden eftersom minskningar av koldioxidutsläppen är oundvikliga nu när kampen för att skydda den globala miljön har tagit fart. Den ökade efterfrågan på maskiner i utvecklingsländerna och framsteg inom elektrifieringsområdet kommer leda till en avsevärd ökning av efterfrågan på våra produkter.

THK ökar takten på den fullskaliga globaliseringen och på utvecklingen av nya affärsområden för att förvandla denna utveckling till tillväxt, samtidigt som vi strävar efter att öka vår vinstförmåga och höja vårt företagsvärde.

VD och CEO för THK, Akihiro Teramachi


Företagsprinciper

Vi levererar innovativa produkter till världen och skapar nya trender som bidrar till skapandet av ett rikt samhälle.

Vi levererar innovativa produkter till världen
och skapar nya trender
som bidrar till skapandet av ett rikt samhälle.