Skip to Contents


Första sidan > Om THK > Meddelande från vår VD

Meddelande från vår VD

Meddelande från vår VD

Ordförande och VD

VD
VD

Vi vill ta detta tillfälle och tacka stort för ert stöd.

THK är ett företag som fokuserar på kreativitet och utveckling och som använder originalteknik och uppfinningsrika idéer för att förse omvärlden med ny unik mekanik. Vi drivs av en affärsfilosofi som framhäver företagets affärsfilosofi och som lyder ”tillhandahålla innovativa produkter och skapa nya trender som bidrar till att skapa ett välbärgat samhälle”. Denna strategi, som stöds av kontinuerlig forskning och utveckling utgör THK:s drivkraft. THK bidrar till kunders tillväxt och utveckling över hela världen och medverkar till att bygga ett välbärgat samhälle genom att förespråka användningen av THK:s produkter, inklusive LM-styrningar. THK säger att globalisering i full skala, utveckling av nya affärsområden och en förändrad affärsstil har varit hörnstenarna i tillväxtstrategin för att utvidga affärsområdena.

När det gäller globalisering i full skala arbetar vi enligt policyn ”produktion i det område som har efterfrågan är produktion i det optimala området”. Vi bygger ett enhetligt system för producenter och återförsäljare i de fyra viktiga geografiska regionerna Japan, USA, Europa och Asien. Dessutom förväntar vi oss en marknadstillväxt på grund av framsteg inom fabriksautomation (FA) i utvecklingsländerna. Samtidigt förväntas användarna att öka även i industriländerna. För att löpande fånga upp efterfrågan från tillväxtmarknader och industriländer arbetar vi för att uppgradera och utöka vårt globala försäljningsnätverk.

I utvecklingen av nya affärsområden har vi inrättat tre specialistenheter: Affärsenheten Automotive & Transportation som ansvarar för att utöka användningen av företagets transportrelaterade produkter, ACE-enheten (Amenity Creation Engineering) som hanterar seismiska isolerings- och dämpningssystem som skyddar människors liv och ägodelar från jordbävningshot och IMT-enheten (Innovation Mechatronics Technology) som arbetar med att utöka företagets enhetsprodukter, elektriska manöverdom och robotar. Dessutom ökar användningen av THK:s produkter inom en rad olika områden, bland annat inom medicinsk utrustning, flygindustrin och förnybar energi. Företaget är även medvetet om den stora potential som finns inom andra områden inom konsumentvarusektorn och finslipar på den samlade kunskap och kärnteknik för linjära rörelsesystem som har funnits i företaget under lång tid och ökar takten på utvecklingen av nya affärsområden.

Gällande den förändrade affärsstilen ska vi alltid vara vaksamma om var och hur vi säljer, vad och till vem – även mitt under expansionen av affärsmöjligheter på grund av utvecklingen av Internet of Things (IoT). Vi förändrar vårt sätt att göra affärer och hur verksamheten fungerar och förespråkar ytterligare expansion av affärsområden genom att nyttja IoT, molntjänster, AI och robotar fullt ut.

THK fortsätter att främja globalisering i full skala, utveckling av nya affärsområden, en förändrad affärsstil och en ytterligare ökning av lönsamheten för att öka företagsvärdet.

Vi ser fram emot ert fortsatta stöd och uppmuntran under de kommande åren.


Företagsprinciper

Vi levererar innovativa produkter till världen och skapar nya trender som bidrar till skapandet av ett rikt samhälle.