Skip to Contents

Produktutveckling

En kort beskrivning av THKs historia, inklusive viktiga händelser och produktlanseringar.70's 1971 Momentkulbussning Kulspline 
1971 Kullänk Länkkula 
1972 Skenstyrning LM-styrning 
1979 Precision kulskruv Precisionskulskruv 
80's 1982 Kryssrullager Tvärrullering 
1983 Rullad kulskruv med stor stigning Valsad kulskruv 
90's 1990 Linjärenhet  LM-styrningsställdon 
1990 XY-bord XY-bord
1992 Bågskenstyrning R-styrning 
1993 XY Skenstyrning Tvär LM-styrning 
1996 Skenstyrning med kulkedja LM-styrning med kulkrans 
1997 Linjärmotor Linjärmotor
1999 Plattform CMX Plattform CMX
00's 2001 Skenstyrning med rullkedja LM-styrning med rullkrans 
2003 Böjd / Rak styrning Böjd / Rak styrning 
2003 Linjärenhet med kulkedja LM-styrningsställdon med kulkrans 
2004 Mikro Skenstyrning Mikro LM-styrning 
2004

XY Skenstyrning med kulkedja

Tvär LM-styrning med kulkrans 
2004 Ställdon Stangstalldon
2006 Linjärenhet GL-N Linjärenhet GL-N
2007 Skenstyrning EPF Skenstyrning EPF
2008 Oljefri Skenstyrning för Speciell miljö Oljefri Skenstyrning för Speciell miljö