Skip to Contents

Rullad kulskruv

Rullad kulskruv

Teknisk support 


Rullad kulskruv

Smal mutter
Modell JPF
Denna kulskruv ger noll dödgång genom en konstant förspänningsmetod med skifte av fas med den centrala delen hos en enkel mutter som fjäderstruktur. Detaljer / Produktuppsättning 
Standardmutter
Modell BTK
En kompakt rund typ av kulskruv med en kulskruvsmutter inbyggd med en returledning. Flänsomkretsen är kapad plant överst och underst vilket gör det möjligt att placera axelcentrum lågt. Detaljer / Produktuppsättning 
Miniatyr
Modell MTF
En miniatyrtyp med en skruvaxeldiameter på φ6 till φ12 mm och en stigning på 1 till 2 mm. Detaljer / Produktuppsättning 
Kvadratisk mutter
Modell BNT
Eftersom hålen för monteringsskruvarna är borrade på den fyrkantiga kulskruvsmuttern kan denna modell monteras kompakt på maskinen utan kåpa. Detaljer / Produktuppsättning 
Stor gänga
Modell BLK
Hos denna kulskruv är axeldiametern densamma som stigningen. Detaljer / Produktuppsättning 
Supergänga
Modell WTF
Med hjälp av en blindflänsmetod uppnår dessa modeller stabil rörelse vid höghastighetsrotation. Detaljer / Produktuppsättning 
Supergänga
(Hög belastning )
Modell CNF

Med en kombination av 4 rader spår, hög stigning och en lång mutter får denna kulskruv en lång drifttid. Detaljer / Produktuppsättning 

Valsad roterande kulskruv modell BLR

Roterande mutter med stor gänga
Modell BLR
En mutterroterande kulskruv som har en integrerad struktur bestående av en kulskruvsmutter och ett stödlager. Detaljer / Produktuppsättning