Skip to Contents

Konstruktion

Seismic Isolation

 

THKs exakt bearbetade produkter används inte bara i industrimaskiner utan även i utomhustillämpningar för att stödja tung belastning under förhållanden med stänkande lerigt vatten. Som ett stöd i grundläggande mänsklig infrastruktur används våra produkter i ett ökande antal tillämpningar för att ge bekväma och säkra levnadsförhållanden.


Jordbävningsabsorberande strukturer för hus

"Jordbävningsabsorberande" teknik för att mildra skador från jordbävningsvibrationer är ett värdefullt motmedel mot jordbävningar. När skenstyrningar kombineras ortogonalt kan de röra sig i en fri rörelse på en plan yta. Genom en kombination av detta och dämpande gummi kan THKs unika jordbävningssystem minska vibrationen hos lätta hus vid jordbävningar. Genom den kunskap vi har samlat på oss vid tillverkning av skenstyrningar skapar THK nya system som kan skydda människors liv och egendom vid naturkatastrofer.

Jordbävningsabsorberande strukturer för stora byggnader

THKs jordbävningsabsorberande styrningar används också i skyskrapor. skenstyrningar är arrangerade i ett korsande mönster för att absorbera horisontella vibrationer. Effekterna på byggnaden av vibrationer i marken minimeras och stöten av en jordbävning kan minskas med 1/3 till 2/3 och omvandlas till en mjukare kraft som låter byggnaden stå kvar.

Schaktmaskiner

Nätverken för trafik och telekommunikation som är viktiga för våra liv har installerats "under marken" och de är osynliga från ytan. Tunnelborrmaskiner spelar en viktig roll i grävandet av de tunnlar som är viktiga för tunnelbanor, nätverk av optiska fibrer och andra delar av infrastrukturen. THKs storskaliga skenstyrningar används i dessa maskiner, djupt under jorden, för att hjälpa till att leverera betong och genomföra korrekt placering.

Vibrationskontroll i byggnader

Ofta förekommande jordbävningar orsakar mycket bekymmer bland befolkningen i vissa områden. THKs vibrationskontrollsystem kan vara till hjälp. Baserat på skenstyrningarnas och kulskruvars tillämpningstekniker kan systemet rädda människors liv och levebröd vid jordbävningar. Detta system förhindrar inte bara skador på grund av jordbävningar, det minskar även människors rädsla tack vare sin ständiga närvaro.

Produkter som används

THK:s system för jordbävningsskydd bär upp byggnader

THK:s system för jordbävningsskydd bär upp byggnader

Våra nyckelprodukter, däribland skenstyrningar, ingår i THK:s system för jordbävningsskydd.

THK:s vibrationshämmare, TSD

THK:s vibrationshämmare, TSD

THK har använt sig av sina tekniska kunskaper om jordbävningssäkrade bostadshus för att hitta en lösning på detta.