Skip to Contents

Medicin och hjälpmedel

Medicinsk utrustning

 

Avancerade medicinska tekniker är verktyg för läkare och hjälpmedel minskar bördan för vårdpersonalen. Framsteg inom medicinsk teknik, inklusive datoriserade medicinska apparater räddar människors liv. THKs produkter uppfyller de högsta tillförlitlighetsstandarderna som krävs för medicinska apparater.


Röntgenutrustning

Våra skenstyrningar och kryssrullager används för rörelse av röntgenmottagare. Detta gör det möjligt för röntgenapparaten att flytta röntgensändare och mottagare i alla riktningar och ta bilder från valfri vinkel oberoende av patientens position. När THKs produkter används reduceras maskinens vibrationer och ljud vilket minskar patientens obehag.

Automatisk hematologisk analysutrustning

Våra kulsplines och trapetsskruvar används för vertikal transport av reagensinjektorerna i hematologisk analysutrustning. Kulsplinen kan undertrycka vibrationer i änden av injektorn när den stoppas och växlingsmuttrar med slidskruvar har möjliggjort skapandet av mycket mjuka och snabba matningsmekanismer.

Medicinska datortomografer

En datortomograf är en enda enhet som täcker hela kroppen på en patient och som är både en datortomograf och en angiografiutrustning för diagnos av cirkulationssystemet. I dessa enheter används THKs skenstyrningar i den längsgående rörelsen som flyttar patienten på britsen under scanningprocessen. Eftersom styrningarna kan reducera vibration och ljud under rörelsen hjälper de till att minska patientens oro.

Badanläggningar med stöd för elektriska rullstolar

Vår kulspline används i badanläggningar med elektriskt drivna lyftar. Användning av splineaxeln som lyftstolpe möjliggör en kompakt design.

Stödrobotar för kirurgi

Vid tillrättaläggande av ben använder läkare höga tryck. Den stråldos som absorberas under radiografi har också varit problematisk. För att lösa dessa uppgifter har stödrobotar utvecklats. Genom användning av THKs skenstyrningar och ställdon blir dessa kirurgirobotar kraftfulla och även kompakta, detta ger stor exakthet vid kirurgi och en pålitlig reproducering av läkarens rörelser.

Produkter som används

LM Guide (Linear Motion Guide)

LM-styrning

Skenstyrningen är vår huvudprodukt. Här används för första gången i världen en detalj med linjär rullningsrörelse praktiskt.

Ball Screw

Kulskruv

Kulskruven är en mycket effektiv matningsskruv, där kulan utför en rullande rörelse mellan skruvaxeln och muttern.


Ball Spline

Kulspline

Momentkulbussningen är en rundstång med slipade spår för kulorna omsluten av olika sorter av bussningar.

Cross-Roller Ring

Tvärrullering

Kryssrullager är ett lager med hög rotationsnoggrannhet som klarar att hantera höga belastningar i alla riktningar.


Change Nut

Växlingsmutter

Växlingsmuttern är en skjutbar matningsskruv med 45° stigningsvinkel, vilket inte är lätt att åstadkomma med maskinbearbetning.