Skip to Contents

Oscillerande

Oscillering är en rörelse som liknar den hos lederna i människokroppen. Olika delar är förenade och mellanrum som annars skulle skapas av komplexa rörelser förs mjukt samman. "Leder" eller "kopplingar" mellan maskindelar är också välkända. THK-produkter som uppvisar oscillerande rörelse är bland annat "Länkhuvuden," "Kullänkar" och "kryssrullager". Speciellt har vår högpresterande länkhuvuden tillverkats baserat på vår unika teknik sedan grundandet av THK.

Länkkula modell RBL


Tillämpad oscillerande rörelse

Motorfordon

Motorfordon

 

THKs länkkulor används i de stabilisatorer som är så viktiga för komforten och säkerheten i bilar. Genom att kontrollera och länka rörelsen hos vänster och höger upphängning minskar de rullningen och stabiliserar fordonet.


Produkt

Link Ball

Länkkula

Länkkulan är ett sfäriskt glidlager med kultapp som ger en smidig drift med minimal frigång.

Rod End

Stångände

Stångänden är ett sfäriskt glidlager med en sfärisk innerring som har en precision och hårdhet som kan jämföras med stålkullager.


Sfäriskt glidlager

Sfäriskt glidlager

Det sfäriska lagret är ett självjusterande glidlager för höga belastningar.