Skip to Contents

Oscillerande

Oscillering är en rörelse som liknar den hos lederna i människokroppen. Olika delar är förenade och mellanrum som annars skulle skapas av komplexa rörelser förs mjukt samman. "Leder" eller "kopplingar" mellan maskindelar är också välkända. THK-produkter som uppvisar oscillerande rörelse är bland annat "Länkhuvuden," "Kullänkar" och "kryssrullager". Speciellt har vår högpresterande länkhuvuden tillverkats baserat på vår unika teknik sedan grundandet av THK.

Länkkula modell RBL ->  


Tillämpad oscillerande rörelse

Motorfordon

Motorfordon

 

THKs länkkulor används i de stabilisatorer som är så viktiga för komforten och säkerheten i bilar. Genom att kontrollera och länka rörelsen hos vänster och höger upphängning minskar de rullningen och stabiliserar fordonet.