Skip to Contents

Industrirobotar

Distributionsrobot

 

Robotar används i olika industrier för att mycket snabbt och noggrant placera arbetsstycken. Vissa robotar som inte är begränsade till ortogonala rörelser har flerledade enheter som gör det möjligt att simulera rörelser från mänskliga armar. Dessa ledsektioner måste ha en hög svängnoggrannhet och en hög stabilitet för att säkerställa att inte ens plötsliga stopp får dem att spåra ur och THKs unika produkter är tillräckligt kraftfulla och små för att uppfylla dessa krav.


5-ledade robotar med stängda länkar

Placeringsrobotar som utmanar gränserna för acceleration och inbromsning. Den styrande sektionen måste ha exakthet och stabilitet och den grundläggande strukturen måste visa utomordentlig dämpning vid stopp. Kryssrullager används i den svängande sektionen för att ge denna stabilitet och hastighet.

Bågsvetsningsrobot

Tvärrulleringar används i ledsektionen med roterande rörelse hos bågsvetsningsrobotar på fabrikernas produktionslinjer. Eftersom kryssrullager ensamma är tillräckligt stabila i varje belastningsriktning för radiell och axiell rörelse kan de användas för att utveckla kompakta robotleder.

SCARA robotar

SCARA robotar används för att transportera och placera arbetsstycken inom små områden. Linjära system är avgörande för deras höga noggrannhet i både slagrörelse och rotation på Z-axeln där hög hastighet och hög precision är viktiga.

Tvåarmade robotar

Tvåarmade robotar som är utformade för att simulera rörelser hos de mänskliga armarna måste kunna genomföra komplicerade rörelser mjukt och upprepade gånger. Dessutom måste robotarna vara stabila och uppvisa snabba responser. THKs linjära rörelsesystem och kryssrullager kan minska storleken på robotarna samtidigt som deras stabilitet och hastighet ökar.

Produkter som används

LM Guide (Linear Motion Guide)

LM-styrning

Skenstyrningen är vår huvudprodukt. Här används för första gången i världen en detalj med linjär rullningsrörelse praktiskt.

Ball Spline

Kulspline

Momentkulbussningen är en rundstång med slipade spår för kulorna omsluten av olika sorter av bussningar.


Cross-Roller Ring

Tvärrullering

Kryssrullager är ett lager med hög rotationsnoggrannhet som klarar att hantera höga belastningar i alla riktningar.

Lubrication accessories

Smörjningstillbehör

Det finns ett sortiment av tillhörande smörjprodukter som säkerställer att maskinerna får tillräcklig smörjning.