Skip to Contents


Första sidan > Produktinformation > Produkter för olika branscher > Tillverkningsutrustning för halvledare och LCD-paneler

Tillverkningsutrustning för halvledare och LCD-paneler

Tärnare

 

Idag är tillverkningsutrustning för halvledare och LCD-paneler nödvändig för produktionen av alla typer av elektriska och elektroniska apparater, inklusive datorer, mobiltelefoner och platta TV-apparater. Framsteg inom denna utrustning ger förbättrad datorfunktion och mobiltelefonfunktioner och berikar människors liv genom lägre kostnader på platta TV-apparater. THKs produkter kan uppfylla den här typen av högteknologiska krav på fin rörelsekontroll.


Polerutrustning för glasytor

Kompakta kulskruvar och skenstyrningar med kulkedja som uppvisar mycket mjuka rörelser används i de mycket effektiva produktionssystemen för LCD-paneler för GPS-navigering och mobila verktyg .

Transportutrustning för glassubstrat

För att transportera stora kristallglassubstrat snabbt över långa sträckor är det nödvändigt med hög hastighet, utomordentlig exakthet och möjlighet att spåra även långa slag. En kombination av skenstyrningar och linjära motordrivningssystem kan ge detta.

Kontrollutrustning för LCD-paneler

För att kunna testa den elektriska karaktäristiken hos substrat till LCD-paneler måste mätinstrumentet kunna placera substraten korrekt över ett stort område. skenstyrningar och kulskruvar, bearbetade till en hög noggrannhetsnivå, kan ge denna spårkontroll och bidra till effektiv tillverkning även när substratens storlek ökar.

Halvledarsågar

Halvledarsågar kapar och separerar varje IC-chip från ett större wafer. Laserskärningsenheter och mycket tunna radiella blad i änden på spindlar som roterar med hög fart används för att exakt skära ut IC-chipsen. skenstyrningar och kulskruvar används i de styrande och drivande sektionerna, vilka alltid måste fungera med en hög nivå på exakthet och stabilitet. THKs ultraprecisionstekniker är överlägsna för denna teknik.

Produkter som används

LM Guide (Linear Motion Guide)

LM-styrning

Skenstyrningen är vår huvudprodukt. Här används för första gången i världen en detalj med linjär rullningsrörelse praktiskt.

Ball Screw

Kulskruv

Kulskruven är en mycket effektiv matningsskruv, där kulan utför en rullande rörelse mellan skruvaxeln och muttern.


Ball Spline

Kulspline

Momentkulbussningen är en rundstång med slipade spår för kulorna omsluten av olika sorter av bussningar.

Lubrication accessories

Smörjningstillbehör

Det finns ett sortiment av tillhörande smörjprodukter som säkerställer att maskinerna får tillräcklig smörjning.