Skip to Contents

Roterande

Maskinrörelser kan i grunden delas in i roterande och linjära rörelser. Kullager finns med bland de mest berömda maskindelar som utför en roterande rörelse, men bland THKs produkter skulle representanterna för roterande rörelse vara våra "kryssrullager". Dessa enheter erbjuder en effektivitet som kullager saknar

Kryssrullager modell RU ->  


Tillämpad roterande rörelse

Bågsvetsningsrobot

Bågsvetsningsrobot

 

Kryssrullager används i ledsektionen med roterande rörelse hos bågsvetsningsrobotar på fabrikernas produktionslinjer. Eftersom kryssrullager är stabila i varje belastningsriktning för radiell och axiell rörelse kan de användas för att utveckla kompakta robotleder.