Skip to Contents

Korsande

Genom att placera två linjära rörelser ortogonalt vid 90 graders vinklar kan en friare rörelse erhållas. Detta är en utökad tillämpning av linjär rörelse. Fri rörelse på en plan yta används inom olika fält.

Skenstyrning med kulkedja modell SCR


Tillämpad ortogonal rörelse

Seismisk isoleringsteknik för byggnader

Seismisk isoleringsteknik för byggnader

 

Jordbävningsabsorberande" teknik för att mildra jordbävningsvibrationer är ett värdefullt motmedel mot jordbävningar. När skenstyrningar kombineras ortogonalt kan de röra sig i en fri rörelse på en plan yta. Kombinerat med dämpande gummi är detta basen för THKs unika jordbävningsabsorberande system. Genom den kunskap vi har samlat på oss vid tillverkning av skenstyrningar skapar THK nya system som kan skydda människors liv och egendom vid naturkatastrofer.