Skip to Contents

I vardagslivet

I dagens värld är bekvämlighet, säkerhet och tillförlitlighet ett krav. Hushållsapparater och lösöre utvecklas också. I köket är THKs teknologi en del av denna utveckling.

Systemkök

Systemkök

 

Ett kök i precis rätt höjd för dig. 

I UD-kök (universell design) kan våra skenstyrningar återfinnas under diskbänken medan våra linjära bussningar och linjära axelteknik återfinns i hissarna på hängande skåp. Historiskt sett var lyftsektionen hos diskbänkar med höjdjustering utsatt för olika påverkan och tryck vilket kunde göra dem ryckiga, instabila och osäkra.

Detta UD systemkök lider dock inte av dessa problem, tack vare vår skenstyrning modell SSR. Genom att förutse de olika krafter som kan appliceras på de rörliga delarna i ett kök har vi valt dessa mycket stabila skenstyrningar för att säkerställa mjuk rörelse och en oöverträffad säkerhetsnivå.

eftersom vi rör oss mot ett samhälle där medlemmarna i samma hushåll får större och större ålderskillnad blir dessa UD-kök allt viktigare.


Produkter som används

Skenstyrning 

Skenstyrning

LM-styrningar, världens första enheter som tillåter linjär rörelse med rullande kontakt är THKs primära produkter.

Kulbussning 

Kulbussning

Linjär bussning används i kombination med cylindriska LM-axlar för linjär styrning.