Skip to Contents

Linjär bussning

Kulbussning

En kulbussning i kombination med en precisionsslipad rundstång är ett av de först framtagna linjära system som togs fram för att realisera precisa rörelser. Produkten kan utföra linjära rörelser med minsta möjliga friktionsmotstånd, vilket ger mycket exakta och smidiga rörelser.

Teknisk support 

Kulbussning

 


Kulbussning

Kulbussning

 

Eftersom kulbussningen har den mest exakta cylindriska formen, är denna typ mycket använd.

[Modellnummer]
LM, LM-GA, LM-MG, LME, LM-L


Kulbussning av flänstyp

Kulbussning av flänstyp

 

Denna bussning är integrerad med en fläns. Detta gör det möjligt för den här modellen att monteras direkt på hållaren med bultar och därigenom erhålls en enkel installation.

[Modellnummer]
LMF, LMF-M, LMK, LMK-M, LMF-L, LMF-ML, LMK-L, LMK-ML, LMH, LMH-L


Kulbussning av hustyp

Kulbussning av hustyp

 

Eftersom aluminiumhöljet är utformat som ett hus och färdigmonterat på kulbussningen kan det enkelt monteras, genom att man helt enkelt fäster det vid bordet med bultar.

[Modellnummer]
SC, SL, SH, SH-L


SK Rundstångsinfästning

SK Rundstångsinfästning

 

Ett aluminiumtillverkat lätt stöd för infästning av en rundstång.

[Modellnummer]
SK