Skip to Contents


Första sidan > Produktinformation > THK i vardagen > Inom allmänna kommunikationer

Inom allmänna kommunikationer

HSST-systemet (High-Speed Surface Transport) imponerade på många besökare vid Tsukuba Expo 85, den vetenskapliga och tekniska utställning där det först visades efter det att utvecklingen startade 1974. Därefter öppnades HSST-systemet officiellt för verksamhet vid Yokohama Exotic Showcase (YES) 1989. THKs produkter är viktiga delar av nästa generations transportsystem såsom detta.

Linimo

Foton på ett vagnssystem med linjär motor

Fotografierna publicerade med tillstånd av Aichi Rapid Transit Co., Ltd.

Svänga runt skarpa hörn vid höga hastigheter. 

Vagnen med linjär motor eller "Linimo" tilldrog sig stor uppmärksamhet vid Expo 2005 Aichi, Japan. En attraherande kraft genererad av strömmen från en magnet fäst på tågkroppen används för att lyfta upp tågkroppen från rälsen vilket eliminerar räls/hjul-friktionen och gör det möjligt för tåget att färdas vid högre hastigheter.

Om lyft- och drivmodulerna var helt fasta på vagnen skulle inte tåget kunna svänga runt hörn eftersom bakänden på varje vagn skulle motverka framändens sidorörelse. För att lösa detta problem har de fem modulerna som är monterade på varje vagn hos tåget utformats för att glida åt höger eller vänster när tåget svänger vilket gör det möjligt för tåget att runda hörn med hög hastighet. Våra skenstyrningar används i glidmekanismen hos dessa moduler och gör deras rörelse mycket mjuk och tyst.


Produkter som används

Skenstyrning 

Skenstyrning

Skenstyrningar, världens första enheter som tillåter linjär rörelse med rullande kontakt är THKs primära produkter.