Skip to Contents

Transportsystem

Transportsystem

 

THKs produkter är brett använda i kritiska delar på tåg, bilar och andra fordon. Speciellt inom biltillverkningsprocessen används THKs produkter i nästan alla sorters utrustning, robotar, bearbetningsmaskiner och monteringsmaskiner.


Ensitsiga helikoptrar

I världens minsta ensitsiga helikoptrar används THKs cirkulära skenstyrningar i propellerns vinkelrörande axel. Ändring av propellerns vinkel låter helikoptern rotera och ändra riktning.

Plattformsdörrar

Skenstyrningar med kulkedja och kamföljare används i de plattformsdörrar som skyddar människor från att genom olyckor falla ned på järnvägsspåren. THKs produkter med sin höga tillförlitlighet och tysta funktion gör dessa överhängande plattformsdörrar säkra.

Elektriska 4-hjuliga scootrar

THKs länkkulor används i länkmekanismen i främre och bakre styrsystem hos elektriska 4-hjuliga scootrar. Mot bakgrund av en åldrande befolkning ökar behovet av dessa elektriska 4-hjuligascootrar för äldre. Genom användning av länkkulor fungerar mekanismen utan spel eller dödgång så att fordonen kan framföras säkert.

Produkter som används

LM Guide (Linear Motion Guide)

LM-styrning

Skenstyrningen är vår huvudprodukt. Här används för första gången i världen en detalj med linjär rullningsrörelse praktiskt.

Ball Screw

Kulskruv

Kulskruven är en mycket effektiv matningsskruv, där kulan utför en rullande rörelse mellan skruvaxeln och muttern.


Ball Spline

Kulspline

Momentkulbussningen är en rundstång med slipade spår för kulorna omsluten av olika sorter av bussningar.

Cam Follower

Kamföljare

Kamrullen är ett kompakt lager med mycket styv axel och inbyggt nållager.


Link Ball

Länkkula

Länkkulan är ett sfäriskt glidlager med kultapp som ger en smidig drift med minimal frigång.

Rod End

Stångände

Stångänden är ett sfäriskt glidlager med en sfärisk innerring som har en precision och hårdhet som kan jämföras med stålkullager.


Lubrication accessories

Smörjningstillbehör

Det finns ett sortiment av tillhörande smörjprodukter som säkerställer att maskinerna får tillräcklig smörjning.