Skip to Contents

Stångände

Stångänden är ett sfäriskt glidlager med en sfärisk innerring som har en precision och hårdhet som kan jämföras med stålkullager. Den ger en mycket smidig vrid- och svängningsrörelse utan glapp.

Teknisk support 

Stångände

 


Hongänga med smörjning

Hongänga utan smörjning

med hangänga med smörjning

med hangänga utan smörjning

Sfäriskt lager med smörjning