Skip to Contents

I hus och byggnader

Personer som bor i områden med regelbundet återkommande jordbävningar känner ofta en viss oro. Vår jordbävningsabsorberande "seismiska isolatorteknik" som används i många hem kan hjälpa till att lindra denna oro.

Jordbävningsabsorberande hem

Jordbävningsabsorberande hem

 

För att skydda liv och egendom från hotande jordbävningar 

Det finns i huvudsak två typer av jordbävningsteknik: "jordbävningsresistens", vilket refererar till förstärkta pelare, balkar och väggar utformade för att stå emot jordbävningar och "seismisk isolering", strukturer som finns installerade i husens grund för att absorbera markens vibrationer. Om ett hus är direkt anslutet till sin grund är det också direkt sårbart för seismiska vibrationer. Seismiska isoleringsstrukturer fungerar som en buffert som skyddar huset. Såsom visa på bilden använder THKs jordbävningsabsorberande seismiska isoleringsstrukturer korsade skenstyrningar som i hög grad minskar den mängd vibrationer som överförs från marken till huset ovanför.


Produkter som används

LM Guide (Linear Motion Guide)

Skenstyrning

Skenstyrningen är vår huvudprodukt. Här används för första gången i världen en detalj med linjär rullningsrörelse praktiskt.

Ball Screw

Kulskruv

Kulskruven är en mycket effektiv matningsskruv, där kulan utför en rullande rörelse mellan skruvaxeln och muttern.