Skip to Contents

Momentkulbussning

Momentkulbussning

 

Momentkulbussningen är en rundstång med slipade spår för kulorna omsluten av olika sorter av bussningar. Den är en innovativ produkt vilken tillåter högre belastningar än med linjära bussningar, medger även överföring av vridmoment samtidigt som linjära rörelser utförs.

Teknisk support 


Kulkedja Spline SLS / SLF

Caged Ball Spline SLS/SLF

 

Användningen av kulhållare möjliggör jämnt fördelade kulors cirkulerande rörelse upprätthålles och att höghastighetsrespons uppnås. Dessutom elimineras kollisioner och friktioner mellan kulor vilket leder till lågt buller, angenämt driftsljud och låg partikelgenerering. Eftersom fettupptagningen förbättras uppnås även lång underhållsfri drift.

[Modellnummer]
SLS/SLF


Högmoment modell LBS

Högmoment modell LBS

 

Denna Momentkulbussning har 3 kammar jämnt fördelade vid 120 grader på omkretsen, varje kam består av 2 rader(6 rader totalt)kraftupptagande kulor.

[Modellnummer]
LBS, LBF, LBH, LBST, LBR


Mellanmoment modell LT

Mellanmoment modell LT

 

Denna Momentkulbussning har en medelhög belastningskapacitet i radiell och vridande riktning eftersom splineaxeln har inslipade spår i axeln. I varje spår löper belastningsupptagande kulor som lämpar sig väl för att förspännas för att minimera glapp.

[Modellnummer]
LT, LF


Roterande med kugghjul modell LBG

Roterande med kugghjul modell LBG

 

Denna modell har kuggprofil på flänsomkretsen samt radiella och trycknålslager kompakt integrerade på bussningen. Denna Momentkulbussning är optimal för en kraftigare momentöverföringsmekanism.

[Modellnummer]
LBG, LBGT


Roterande modell LTR

Roterande modell LTR

 

Denna modell är en kompakt typ av Momentkulbussning vars stödlager är direkt integrerade med den yttre ytan på bussningen och därmed är klar att montera in utan fördyrande omkostnader för rotationslagring.

[Modellnummer]
LTR, LTR-A