Skip to Contents

Jordbävningsskydd

THK:s system för jordbävningsskydd


THK:s system för jordbävningsskydd bär upp byggnader

Vi har kombinerat flera tekniker för att få fram tillförlitliga system

Våra nyckelprodukter, däribland skenstyrningar, ingår i THK:s system för jordbävningsskydd. Dessa system har tagits fram som tillämpningar av våra produkter och återspeglar den tillförlitlighet, erfarenhet, kreativitet och tekniska expertis som THK är känt för.

Skenstyrning CLB

 

Skenstyrning CLB

Skenstyrningen CLB är ett system för jordbävningssäkring som kombinerar hantering av tunga, varaktiga belastningar med extremt låga friktionskrafter, då kulorna i skenstyrningens vagn rullar i urslipade banor i vagn och på skena. Kombinationen av vagn, kulor och skena klarar även att hantera dragkrafter. Kontakta THK om du vill veta mer. 


Viskös dämpare RDT

 

Viskös dämpare RDT

Det här systemet absorberar, via motståndet hos en viskös substans, kraften från en jordbävning som överförts till byggnaden. Den viskösa dämparen RDT har en struktur där linjära rörelser omvandlas till en roterande rörelse via en kulskruvsmutter. En skjuvkraft anbringas på den viskösa substansen mellan det inre röret, som är anslutet till muttern, och ett fast yttre rör. Kontakta THK om du vill veta mer. 


återförare

 

återförare

När en jordbävning inträffar kan byggnader med jordbävningssäkrad bottenplatta röra sig fritt från grunden i valfri horisontell riktning. Byggnaden måste alltså återbördas till den ursprungliga positionen när jordbävningen är över. Därför utrustas de med dessa återförare som består av laminerat gummi och andra material. Kontakta THK om du vill veta mer. 


Förhindra att jordbävningens krafter överförs

THK:s vibrationshämmare, TSD

 

THK:s vibrationshämmare, TSD

även om en byggnad inte skadas under en jordbävning kan personer som befinner sig i den skadas i sekundärolyckor. Värdefull egendom inomhus kan falla omkull och bli förstörd. Därför är det nödvändigt att överväga hur man ska förhindra utrymmena inomhus från att skaka. THK har använt sig av sina tekniska kunskaper om jordbävningssäkrade bostadshus för att hitta en lösning på detta. Kontakta THK om du vill veta mer.