Skip to Contents

Samhällsinsatser

Med våra produkter bidrar vi till förbättring av infrastrukturen och en effektivare expansion av industrin.  

Användning av våra unika tekniker hjälper till att stödja och skapa nya värden inom infrastrukturområden såsom informationsteknik (IT), transport, infrastruktur och byggnation, och till och med människors kosthållning och urbana funktioner är en del av THKs verksamhet.

Infrastruktur för telekommunikation

Infrastrukturen för telekommunikationer  kan betraktas som nervsystemet som styr det moderna samhället. Att förbättra tillförlitligheten i kommunikationsnätverk med optiska fibrer är en mycket viktig uppgift. En kombination av Skenstyrningar , Kulskruvar  och andra THK-produkter används i maskiner för inspektion av optiska fibrer för att möjliggöra en noggrann inspektion.

Optisk fiber


Tunnelborrmaskiner (TBM)

I tätbebyggda områden där utrymmet ovan jord är nästan helt utnyttjat är det nödvändigt att bibehålla transportnätverket under jord. Tunnelborrmaskin(TBM)  tar en aktiv del i borrandet av tunnlar. Våra Skenstyrningar  används i de robotar som underhåller tunnelborrmaskinerna och installerar önskade verktyg korrekt.

Schaktmaskiner (grävare)


Parkeringshus i flera våningar och risplanteringsmaskiner

THKs tekniker uppträder inom olika områden som stöder samhället, från parkeringshus i flera våningar till risplanteringsmaskiner som förbättrar jordbrukets produktivitet på landsbygden.

risplanteringsmaskiner


Vi tror att våra aktiviteter är till hjälp för hela samhället. Ägna ett ögonblick åt några exempel på hur THKs produkter tillämpas ur inriktningen mot "Rörelse".  

Tillbaka || Nästa