Skip to Contents

Att ta ansvar för vår planet

Som en företagsmedlem på planeten jorden anser THK att bra miljöåtgärder är en viktig affärsresurs. 

När vi genomför affärsverksamhet på världsscenen anser vi att vår ledning, tekniska utveckling och tillverkning måste vara medveten om jorden, naturen och miljön. Vi tror att THK måste spela en viktig roll i utvecklingen av miljövänliga produkter och aktiviteter som som kommer att skydda framtiden för miljön.

Miljöskydd

Som en verksamhet i det 21:a århundrandet är fokuseringen på miljöfrågor viktig. Vi ansluter oss till två grundläggande begrepp rörande miljöskydd . Det första är utvecklingen av vår verksamhetspolicy att spara energi i produktionen, återanvända produkter och lösa problemet med avfallshantering i våra tillverkningssteg och affärsaktiviteter. Vi vidtar olika aktiviteter för miljöskydd på alla våra fabriker. Det andra är utvecklingen av produkter som själva kan bidra till miljöskyddet. Den tekniska innovationen med rullande kontakt som används i våra Skenstyrningar  kan till exempel spara stora mängder energi när de används i en maskins styrsystem.

Miljöskydd


Stor optisk och infraröd teleskopi

Subaruteleskopet, ett stort optiskt och infrarött teleskop , står på toppen av det 4 200 meter höga berget Mauna Kea på Hawaii. Här, på världens högsta astronomiska observatorium används våra Skenstyrningar .

Ett stort optiskt och infrarött teleskop


Var vänlig klicka för att se THKs aktiviteter för miljöskydd  

Tillbaka || Nästa