Skip to Contents


Första sidan > Om THK > Miljövård

Miljövård

 

THK-gruppen bidrar både till samhället och ekonomin genom vår pionjärroll som tillverkare av linjära system och andra unika verktyg. Vi tror också att det är ett företags sociala ansvar att lämna den globala miljön i ett hälsosamt tillstånd till nästa generation varför vi tar följande initiativ för att kontinuerligt minska belastningen på miljön och bevara och förbättra vår natur.


THK-gruppens grundläggande miljöpolicy

  1. Bevarandet av miljön anser vi vara en grundläggande ledningsuppgift och vi strävar efter att korrekt förstå den påverkan våra företagsaktiviteter, produkter och tjänster har på miljön. Alla avdelningar sätter upp relevanta miljömål och möter utmaningen. 
  2. Förutom att vi följer miljölagar har vi fastställt självpåtagna standarder som regelbundet revideras för att effektiviteten hos dem och vår miljöhantering ska förbättras.
  3. Vi främjar kontinuerligt utvecklingen av produkter som minskar miljöbelastningen.
  4. Vi drar ner på energiåtgången vid företagsaktiviteter och främjar kontinuerligt minskningen av specifik energikonsumtion och utsläpp av växthusgaser. 
  5. Med ett särskilt fokus på minskningen och återvinningen av avfall fortsätter vi inte bara att främja besparingen och återvinningen av resurser, utan strävar också efter att förhindra föroreningar. 
  6. Vi är medvetna om vilken inverkan vår affärsverksamhet har på biologisk mångfald och vi arbetar aktivt för att bevara allt liv på jorden.
  7. För att skapa ett större samspel mellan våra miljöåtgärder ger vi riktlinjer och stöd till våra dotterbolag och affärspartners samt strävar efter att samarbeta och harmonisera med samhället. 
  8. Denna grundläggande miljöpolicy sprids till alla divisioner i gruppen genom utbildning, träning och aktiviteter för ökad medvetenhet. Ett regelbundet informationsflöde rörande miljön, inom och utanför gruppen, främjas. 

    Reviderad den 21 augusti 2019