Skip to Contents

Ett nytt sätt att skapa

Vi levererar produkter som stöder den senaste industritekniken. 

För att producera produkter i toppklass över hela världen är det nödvändigt att använda högkvalitativ utrustning i tillverkningen. En av THKs uppgifter är att fylla detta behov inom tillverkning och att fortsätta att höja vår produktkvalitet till ännu högre nivåer.

Utrustning för halvledartillverkning

Den utrustning som tillverkar halvledarchips  -- som är det man kan kalla "hjärnorna" i IT-relaterade produkter – kräver både hög precision i komponentbearbetning och hög produktivitet vid komponenttillverkning. Eftersom halvledarkomponenter är mycket små måste tillverkningsutrustningen styra enhetsrörelsen inom toleransområdet en 10 000-dels millimeter. För att möjliggöra teknik som säkert kan uppnå denna styrning används THKs Miniatyr Skenstyrningar , Miniatyrkulskruvar  och andra produkter.

Halvledarchips


Montering av elektroniska delar, industriella robot- och transportsystem

Mobiltelefoner, digitala kameror och andra enheter använder alla elektriska kretskort. Den monteringsutrustning  som monterar integrerade kretsar och annan elektronik på dessa kort använder våra Skenstyrningar  för verktygsstyrning inom mikrometrar och inom sekunder. Å andra sidan finns det industrirobotar, transportsystem och andra stora tillverkningsmaskiner som också använder våra skenstyrningar i sina linjära rörelser. THKs teknologier kan hittas inom ett brett tillverkningsfält.


THKs produkter används inom olika industrier. För typiska tillämpningsexempel för andra THK-produkter, klicka på "Tillämpningar efter industri".  

Tillbaka || Nästa