Skip to Contents


Första sidan > Om THK > Företagsprofil > THK Företagshistoria

THK Företagshistoria

En kort beskrivning av THKs historia, inklusive viktiga händelser och produktlanseringar

'70
Grundandet

THK grundades 1971 i Meguro-ku, Tokyo, under sitt första namn, Toho Seiko Co., Ltd.

Utveckling av "Skenstyrning"
LM-styrning

Skenstyrning

1972 blev THK det första företaget i världen att utveckla en metod för linjär rörelse med rullande kontakt och man började tillverka och sälja det kommersiella resultatet: Styrningar med linjär rörelse (LM).


Startandet av Kofu-anläggningen i Japan
Koufu-anläggningen 1977

Kofu-anläggningen 1977

1977 startades THKs Kofu-anläggning – den första fullskaliga produktionsanläggningen för skenstyrningar. Detta var THKs första steg mot utökade produktionsanläggningar.


'80
Utvidgning av distributionsenheter i USA och Tyskland
THK America, Inc.(USA)

THK America, Inc.(USA)

Eftersom vi tror att "bra teknik kan flyttas över gränser liksom tillfredsställelsen över effektiv tillverkning av dessa tekniker" beslutade vi oss för att expandera vår verksamhet utomlands. Grundandet 1981 av THK America Inc. i USA och grundandet av THK Europe i Tyskland följande år utgjorde basen för expansionen av vårt internationella försäljningsnätverk.


Utökning av tillverkningsenheter i Japan
Yamaguchi-anläggningen

Yamaguchi-anläggningen

För att uppfylla ökade marknadskrav startade vi Gifu-fabriken i Japan 1984. Och vi startade Mie-fabriken och Yamaguchi-fabriken i Japan 1985 för att ytterligare förstärka vår tillverkningskapacitet


'90
Världens första utveckling av skenstyrningar med kulkedja
LM-styrning med kulkedja

Skenstyrning med kulkedja

1996 utvecklade THK "Skenstyrningar med kulkedja" som ger avsevärt bättre funktion än konventionella produkter. Som människo- och miljövänliga produkter har skenstyrning med kulkedja följande enastående egenskaper:

  • Lång driftlängd med litet behov av underhåll
  • Låg ljudemission och acceptabel akustik
  • Användning vid mycket hög hastighet
  • Låg partikelemission
  • Mycket mjuk drift

Utökning av tillverkningsenheter utomlands
THK-tillverkning i Europa (Frankrike)

THK-tillverkning i Europa (Frankrike)

För att uppfylla ökade krav från globala marknader har vi startat THK Manufacturing of America i USA och år 2000 THK Manufacturing of Europe i Frankrike. Vi har utökat globaliseringen av tillverkningssystemen för att snabbt kunna svara på lokala behov.


2000
Listade på Tokyobörsens A-lista
THKs försäljningskurva

(THKs försäljningskurva.)


Världens fyrsidiga system (Japan, Europa, Amerika och Asien)
En skylt i Shang-hai (Kina)

En skylt i Shang-hai (Kina)

För att möta kraven från den snabbt växande kinesiska marknaden startade vi THK Shanghai Co., Ltd. som en försäljningsenhet 2003. År 2005 startade vi THK Manufacturing of China (Wuxi) Co., Ltd. och THK Manufacturing of China (Liaoning) Co., Ltd. som tillverkningsenheter. Vi har nu tillverknings- och försäljningsenheter som ett fyrsidigt system: Japan, Europa, Amerika och Asien.