Skip to Contents


Första sidan > Om THK > Forskning och utveckling

Forskning och utveckling

Techno Center

 

THK:s företagsfilosofi är att tillhandahålla innovativa produkter till hela världen och generera nya trender för att bidra till skapandet av ett rikt samhälle. THK är ett företag som är fokuserat på skapande och utveckling och som kontinuerligt strävar efter att skapa originalprodukter.

Ett globalt forsknings- och utvecklingssystem för nästa generation

THK strävar efter att använda sin kärnteknik för och sin expertis inom system för linjär rörelse till att utveckla sina styrsystem för linjär rörelse, mekatronikenheter som XY-precisionssteg och linjära motormanöverdon och produkter inom konsumentvarurelaterade områden för fordonsdelar, system för seismisk isolering och dämpning, medicinsk utrustning, flygplan, robotik och förnybar energi på sina forsknings- och utvecklingscenter: Technology Center och det nya huvudkontoret som grundades i oktober 2017 i Tokyo. 2010 grundade THK-gruppen forsknings- och utvecklingscentret i Kina.

Den här anläggningen, som var THK:s första forsknings- och utvecklingsanläggning utanför Japan, var i full drift 2012. I och med tillägget av THK RHYTHM AUTOMOTIVEs tyska forsknings- och utvecklingsanläggning 2015 är THK-gruppen på väg att bygga forsknings- och utvecklingsstrukturer för Nord- och Sydamerika, Europa och Asien för att på ett bättre sätt möta behoven hos sina kunder över hela världen.