Skip to Contents


Första sidan > Om THK > Vad är THK? > Skenstyrningens pionjärer

Skenstyrningens pionjärer

Rörelsen hos en maskins rörliga delar kan klassificeras som rullande, linjär eller en kombination av båda. Genom utvecklingen av rullager för ungefär 110 år sedan blev rullande kontakt standardmetoden för rullande rörelse. Detta innebar en stor teknologisk revolution. Rullande kontakt sparade inte bara rörelseenergi utan höll också friktionsmotståndet på minimum och därigenom förbättrades funktionen hos maskiner. Trots att en liknande utveckling inom fältet med linjär rörelse skulle ha varit tio gånger så värdefull skulle det ta lång tid innan linjär rörelse genom rullande kontakt var ett faktum.

THK löste problemet, som tidigare ansågs för svårt, linjär rörelse med rullande kontakt genom att använda sin unika teknologiska kapacitet och år 1972 blev THK världens första företag som utvecklade och kommersialiserade Linjär skenstyrning (LM-guide). Vårt linjära rörelsesystem möjliggjorde snabba förbättringar i noggrannheten, hastigheten och den arbetsbesparande potentialen hos avancerade mekatroniska instrument. Med THKs skenstyrningar blev maskinverktyg och industrirobotar kapabla till mycket precisa funktioner, tillverkningsutrustning för halvledarindustrin kan arbeta med submikrometerskala. På senare tid har systemet tillämpats i tillverkningslinjer för flytande kristaller, järnvägsvagnar, handikapphjälpmedel, medicinsk utrustning, skyskrapor och bostäder samt nöjesutrustning. Användningen av skenstyrningar har verkligen expanderat bortom alla tidigare gränser.

LM-styrning