Skip to Contents

Linjärenhet

Linjärenhet

 

Linjärenheten består av en aluminiumplatta som kan kombineras med en skenstyrning, ett standardiserat överbord, olika drivsystem etc. Genom att huvuddelarna kan väljas fritt bland ett stort antal alternativ kan man åstadkomma utföranden som är optimala för specificerade tillämpningar.

Teknisk support 


LM-ställdonstyp med lång underhållsfri drift, modell GL-N

LM Actuator Long-term Maintenance-free Type Model GL-N

 

Lätt, mycket stabil aluminiumbas där kulkransförsedda LM-styrningar används för guidedelen. Skruv- och bandalternativ finns att tillgå för drivsystemet. Dessutom har kulkransförsedda LM-styrningar och QZ-smörjare använts för få ett LM-ställdon med lång underhållsfri drift.


Linjärenhet modell GL

Linjärenhet modell GL

 

Modell GL är en enkelaxlig linjärenhet som gör det möjligt för en kulskruvdrivning eller en remdrivning att vara integrerad, med en aluminiumbas på vilken en skenstyrning modell GSR som standard är monterad.