Skip to Contents

ES/EC

ดาวน์โหลด

ซีรี่ส์ประหยัด ES/EC

With motor

ESEC_CatalogDownload_2D-CADDownload_2D-CADDownload_3D-CADDownload_3D-CAD

Without motor

ESEC_CatalogDownload_2D-CADDownload_2D-CADDownload_3D-CAD


คุณสมบัติ

1. ขนาดเล็กและเชื่อถือได้
ด้วยการรวมตลับลูกปืน LM Guide ไว้ในตลับลูกปืนเชิงเส้น ES จึงให้ได้ทั้งขนาดเล็กและความน่าเชื่อถือ

2. ราคาสมเหตุสมผล
การใช้ตลับลูกปืน LM Guide จะลดจำนวนส่วนประกอบที่จำเป็น ทำให้ ES มีต้นทุนที่สมเหตุสมผล

3. การทำงานที่ไม่ต้องบำรุงรักษาในระยะยาว
ES รวมตลับลูกปืน LM Guide รุ่น SRS ที่ติดตั้งตัวยึดลูกปืน รวมทั้งตัวหล่อลื่น QZ สำหรับการหล่อลื่นบอลสกรูอย่างเหมาะสม ผลของการรวมกันคือการทำงานที่ไม่ต้องบำรุงรักษาในระยะยาว

4. อายุใช้งานที่คาดการณ์ได้
อายุใช้งานของตลับลูกปืน LM Guide และบอลสกรูสามารถคำนวณได้ตามสภาพการใช้งาน โปรดติดต่อ THK สำหรับรายละเอียด