Skip to Contents

KRF

ดาวน์โหลด

ซีรี่ส์ขนาดเล็ก KRF

KRF_CatalogDownload_2D-CADDownload_3D-CADDownload_Manualคุณสมบัติ

1. การออกแบบปิดทั้งหมด
แถบซีลที่ฝาปิดด้านข้างและพื้นผิวด้านบนให้โครงสร้างแบบปิดทั้งหมด ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้ามาของวัสดุแปลกปลอมในสภาพแวดล้อม แถบซีลติดด้วยแม่เหล็กซึ่งช่วยลดการยกตัวและป้องกันช่องว่าง

*วิธีการติดด้วยแม่เหล็ก ・・・ แม่เหล็กในฝาปิดด้านข้างติดกับแถบซีลและป้องกันไม่ให้ยกตัว ลดการเกิดช่องว่าง

KRF

 

2. ความแข็งแรงสูง
KRF ซีรี่ส์ใช้รางด้านนอกที่มีหน้าตัดรูปตัว U ทำให้สามารถรองรับโหลดโมเมนต์ปริมาณมากได้ ความแข็งแรงสูงของตัวเครื่องแอคชูเอเตอร์ช่วยให้สามารถใช้การออกแบบขนาดเล็กและประหยัดพื้นที่ได้