Skip to Contents

ซีรี่ส์ขนาดเล็ก KSF

ดาวน์โหลด

ซีรี่ส์ขนาดเล็ก KSF

มีมอเตอร์

แคตตาล็อก KSFดาวน์โหลด 2D-CADดาวน์โหลด 2D-CADดาวน์โหลดคู่มือ

ไม่มีมอเตอร์

แคตตาล็อก PCTPCดาวน์โหลด 2D-CADดาวน์โหลด 3D-CADคุณสมบัติ

1. กำลังวัตต์ของมอเตอร์เพิ่มขึ้น 

ขนาดเพลาบอลสกรูใหญ่ขึ้นโดยตัวรางด้านนอกมีขนาดเล็กเท่าเดิม ปลายเพลาใหญ่ขึ้นสามารถใช้มอเตอร์ที่ใหญ่ขึ้นเมื่อเทียบกับแอคชูเอเตอร์ THK ที่มีขนาดเดียวกัน
ให้การทำงานด้วยความเร็วสูงและการเพิ่มความเร็ว/การลดความเร็วอย่างรวดเร็วช่วยปรับปรุงเวลาการทำงาน2. ความเร็วสูงและการเพิ่มความเร็ว/การลดความเร็วอย่างรวดเร็ว 

ลีดที่ใหญ่ขึ้นของบอลสกรูทำความเร็วสูงสุด 2,500 มม./วินาที (×สำหรับ KSF10, ลีด 50)
การใช้มอเตอร์กำลังวัตต์สูงขึ้นให้การขนส่งที่มีการเพิ่มความเร็ว/การลดความเร็วอย่างรวดเร็ว (สูงสุด 2 G)

3. อายุใช้งานยาวนาน 

อายุการวิ่งยาวนาน 20,000 กม. (อายุการวิ่ง 10,000 กม. สำหรับ KSF4 และ KSF5 ลีด 10 มม.) ที่ความจุโหลดสูงสุดเป็นไปได้ด้วยการเพิ่มพิกัดโหลดไดนามิกพื้นฐานของตัวตลับลูกปืน LM Guide และตัวบอลสกรู4. ระยะยาว 

เส้นผ่านศูนย์กลางเพลาบอลสกรูใหญ่ขึ้นให้การทำงานที่มีระยะยาวในขณะที่ผลิตภัณฑ์ยังมีขนาดเล็ก5. การทำงานที่ไม่ต้องบำรุงรักษาในระยะยาว 

ใช้ Lubricator QZ เป็นคุณสมบัติมาตรฐานเพื่อให้สารหล่อลื่นปริมาณที่เหมาะสม ช่วยให้การทำงานที่ไม่ต้องบำรุงรักษาในระยะยาว

6. การออกแบบปิดทั้งหมด 

แถบซีลและด้านบนของฝาปิดด้านข้างซีลด้วยแม่เหล็กซึ่งให้โครงสร้างแบบปิดทั้งหมด ป้องกันความผิดพลาดจากวัตถุแปลกปลอมเข้าไปภายใน
ด้วยการหลีกเลี่ยงการเลื่อนด้วยพื้นผิวด้านบนของแถบซีล จึงมีการเกิดอนุภาคต่ำ


วิธีการติดด้วยแม่เหล็ก
แม่เหล็กในฝาปิดด้านข้างติดกับแถบซีลและป้องกันไม่ให้ยกตัว ลดการเกิดระยะห่าง7. สายผลิตภัณฑ์หลากหลาย 

เพิ่ม KSF10 ในสายผลิตภัณฑ์ รวมทั้งหมด 5 รุ่น เพิ่มข้อกำหนดเฉพาะเปิดฝาและฝาปิดด้านบนล่าสุดเพื่อการบำรุงรักษาและการติดตั้งที่สะดวกยิ่งขึ้น
และยังเพิ่มชนิดพันมอเตอร์สำหรับความยาวสั้น และชนิดเกลียวด้านหลังที่สามารถติดตั้งโดยไม่ต้องถอดฝาปิด ช่วยให้เลือกได้ตรงตามการใช้งาน
นอกจากนั้น สามารถติดตั้งมอเตอร์จากผู้ผลิตต่างๆ ให้ผู้ใช้ทำงานกับวิธีการควบคุมที่คุ้นเคยได้


8. ขนาดเล็กและน้ำหนักเบา 

เมื่อเทียบกับแอคชูเอเตอร์อื่นของ THK ที่ใช้มอเตอร์กำลังวัตต์เท่ากัน KSF4 มีขนาดเล็กกว่า 45% และน้ำหนักเบากว่า 11% เมื่อเทียบกับรุ่น VLAST60 ในขณะที่ KSF8 มีขนาดเล็กกว่า 67% และน้ำหนักเบากว่า 37% เมื่อเทียบกับรุ่น USW16T
*KSF4: เมื่อระยะเท่ากับ 700 มม.
*KSF8: เมื่อระยะเท่ากับ 1,500 มม.

สายผลิตภัณฑ์


*หากการดาวน์โหลดล้มเหลว ให้คลิกขวาที่ปุ่ม "2D-CAD(DXF)" และเลือก "Save target as" (บันทึกเป้าหมายเป็น)

เชื่อมต่อมอเตอร์โดยตรงหรือพัน

หมายเลขรุ่น มอเตอร์ เบรก

2D-CAD(DXF)

เชื่อมต่อโดยตรง

KSF4

ไม่รวม

ข้อกำหนดจำเพาะ/ขนาด

รวม

ข้อกำหนดจำเพาะ/ขนาด

ไม่รวม 2D-CAD(DXF)
รวม 2D-CAD(DXF)
KSF5

ไม่รวม

ข้อกำหนดจำเพาะ/ขนาด

2D-CAD(DXF)

รวม

ข้อกำหนดจำเพาะ/ขนาด

ไม่รวม  
รวม  
KSF6

ไม่รวม

ข้อกำหนดจำเพาะ/ขนาด

รวม

ข้อกำหนดจำเพาะ/ขนาด

ไม่รวม 2D-CAD(DXF)
รวม 2D-CAD(DXF)
KSF8

ไม่รวม

ข้อกำหนดจำเพาะ/ขนาด

2D-CAD(DXF)

รวม

ข้อกำหนดจำเพาะ/ขนาด

ไม่รวม  
รวม  

เชื่อมต่อมอเตอร์โดยตรงหรือพัน หมายเลขรุ่น มอเตอร์ เบรก

2D-CAD(DXF)

พัน  KSF4R

ไม่รวม

ข้อกำหนดจำเพาะ/ขนาด

2D-CAD(DXF)

รวม

ข้อกำหนดจำเพาะ/ขนาด

ไม่รวม 2D-CAD(DXF)
รวม 2D-CAD(DXF)
KSF5R

ไม่รวม

ข้อกำหนดจำเพาะ/ขนาด

2D-CAD(DXF)

รวม

ข้อกำหนดจำเพาะ/ขนาด

ไม่รวม 2D-CAD(DXF)
รวม 2D-CAD(DXF)
KSF6R

ไม่รวม

ข้อกำหนดจำเพาะ/ขนาด

2D-CAD(DXF)

รวม

ข้อกำหนดจำเพาะ/ขนาด

ไม่รวม 2D-CAD(DXF)
รวม 2D-CAD(DXF)
KSF8R

ไม่รวม

ข้อกำหนดจำเพาะ/ขนาด

2D-CAD(DXF)

รวม

ข้อกำหนดจำเพาะ/ขนาด

ไม่รวม 2D-CAD(DXF)
รวม 2D-CAD(DXF)