Skip to Contents

แอคชูเอเตอร์ LM

แอคชูเอเตอร์ LM

 

แอคชูเอเตอร์ LM จะประกอบด้วยฐานอะลูมิเนียมที่รวมอยู่กับตลับลูกปืน LM Guide โต๊ะแบบมาตรฐาน สามารถเลือกระบบขับเคลื่อนและตัวเลือกอื่นๆของชิ้นส่วนหลักต่างๆ มากมายสำหรับผู้ใช้ รวมถึงข้อกำหนดเฉพาะที่เหมาะสำหรับ การใช้งานนั้นๆ

การสนับสนุนทางเทคนิค 


แอคชูเอเตอร์ LM ประเภทไม่ต้องบำรุงรักษาในระยะยาว รุ่น GL-N

LM Actuator Long-term Maintenance-free Type Model GL-N

 

ฐานอลูมิเนียมน้ำหนักเบาความแข็งแกร่งสูงพร้อมตลับลูกปืน LM Guide แบบใช้รังบังคับลูกปืนที่ใช้สำหรับส่วนราง ระบบขับเคลื่อนมีตัวเลือกสกรูหรือสายพาน นอกจากนั้น ยังใช้ตลับลูกปืน LM Guide แบบใช้รังบังคับลูกปืนและตัวหล่อลื่น QZ สำหรับบอลสกรูด้วย เพื่อให้แอคชูเอเตอร์ที่ไม่ต้องบำรุงรักษาในระยะยาว


แอคชูเอเตอร์ LM รุ่น GL

แอคชูเอเตอร์ LM รุ่น GL

 

รุ่น GL คือแอคชูเอเตอร์แกนเดี่ยวที่สามารถเลือกชุดการขับเคลื่อนด้วยบอลสกรูหรือการขับเคลื่อนสายพาน รวมถึงฐานอะลูมิเนียมที่มีตลับลูกปืน LM Guide รุ่น GSR ติดตั้งอยู่


การสนับสนุนทางเทคนิค  ข้อกำหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์ คำนวณการอายุการใช้งาน ดาวน์โหลดข้อมูล CAD แบบ 2D, 3D และอื่นๆ คุณสามารถดาวน์โหลดแค็ตตาล็อกต่างๆ ของเราได้ในรูปแบบ PDF ใน  การสนับสนุนทางเทคนิค