Skip to Contents

ตลับลูกปืน LM Roller

ตลับลูกปืน LM Roller คือตลับลูกปืนเชิงเส้นขนาดเล็กที่มีประสิทธิภาพในการรับน้ำหนักสูงและมีลูกกลิ้งแบบ Mallet ที่สามารถเคลื่อนที่เป็นวงกลมได้ไม่รู้จบ ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับเครื่องจักรที่ต้องการความเที่ยงตรงสูง ทำงานซ้ำๆ และทนทาน

การสนับสนุนทางเทคนิค 

ตลับลูกปืน LM Roller

 


รุ่น

รุ่น LR ประเภทตัวยึดลูกปืนโลหะ รุ่นนี้ได้รับการออกแบบให้ติดตั้งในร่องที่เชื่อมติดกับกับผิวหน้าสำหรับติดตั้ง ตลับลูกปืน LM Roller จะติดตั้งบนผิวหน้าสำหรับติดตั้งได้โดยการขันสลักเกลียวเข้ากับรูทั้งสี่บนฐานราง รุ่นนี้จะเหมาะสำหรับบริเวณที่พื้นที่สำหรับอุปกรณ์หลักมีความสูงจำกัด (นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์จับยึดรุ่น SM และ SE ให้เลือกใช้เช่นกัน)
รุ่น LR-Z ประเภทตัวยึดแบบเรซิน เป็นแบบที่มีขนาดเบากว่าซึ่งใช้ตัวยึดที่ผลิตจากเรซินและได้รับการออกแบบให้สามารถติดตั้งในแบบเดียวกันกับรุ่น LR เนื่องจากรุ่นนี้จะมีร่องสำหรับติดตั้งซีลซึ่งคุณสามารถติดตั้งซีลยางพิเศษที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันสิ่งปนเปื้อนได้เป็นอย่างดีได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ รุ่นนี้ยังสามารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงถึง 1 m/s
รุ่น LRA ประเภทตัวยึดลูกปืนโลหะ รุ่นนี้ยังได้รับการออกแบบให้ติดตั้งกับร่องเช่นเดียวกับรุ่น LR รุ่นนี้จะมีขนาดเล็กที่สามารถติดตั้งได้อย่างแน่นหนาโดยใช้อุปกรณ์จับยึดรุ่น SM หรือ SE และสลักเกลียวหนา
รุ่น LRA-Z ประเภทตัวยึดแบบเรซิน เป็นแบบที่มีขนาดเบากว่าซึ่งใช้ตัวยึดที่ผลิตจากเรซินและได้รับการออกแบบให้สามารถติดตั้งในแบบเดียวกันกับรุ่น LRA เนื่องจากรุ่นนี้จะมีร่องสำหรับติดตั้งซีลซึ่งคุณสามารถติดตั้งซีลยางพิเศษที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันสิ่งปนเปื้อนได้เป็นอย่างดีได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ รุ่นนี้ยังสามารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงถึง 1 m/s
รุ่น LRB ประเภทตัวยึดลูกปืนโลหะ เนื่องจากรุ่นนี้ไม่จำเป็นต้องติดตั้งในร่อง เวลาที่ใช้แรงงานคนในการติดตั้งจึงลดลง เช่นเดียวกับรุ่น LRA ในรุ่นก็ยังสามารถติดตั้งได้อย่างมั่นคงโดยใช้อุปกรณ์จับยึดรุ่น SMB หรือ SEB
รุ่น LRB-Z ประเภทตัวยึดแบบเรซิน เป็นแบบที่มีขนาดเบากว่าซึ่งใช้ตัวยึดที่ผลิตจากเรซินและได้รับการออกแบบให้สามารถติดตั้งในแบบเดียวกันกับรุ่น LRB เนื่องจากรุ่นนี้จะมีร่องสำหรับติดตั้งซีลซึ่งคุณสามารถติดตั้งซีลยางพิเศษที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันสิ่งปนเปื้อนได้เป็นอย่างดีได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ รุ่นนี้ยังสามารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงถึง 1 m/s
รุ่น LRU ประเภทตัวยึดลูกปืนโลหะ เนื่องจากรุ่นนี้ไม่จำเป็นต้องติดตั้งในร่อง เวลาที่ใช้แรงงานคนในการติดตั้งจึงลดลง คุณสามารถติดตั้งรุ่นนี้บนผิวหน้าสำหรับติดตั้งได้โดยการขันสลักเกลียวเข้ากับรูทั้งสี่บนฐานราง

การสนับสนุนทางเทคนิค  ข้อกำหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ์ คำนวณการอายุการใช้งาน ดาวน์โหลดข้อมูล CAD แบบ 2D, 3D และอื่นๆ คุณสามารถดาวน์โหลดแค็ตตาล็อกต่างๆ ของเราได้ในรูปแบบ PDF ใน  การสนับสนุนทางเทคนิค 

×
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่
กรุณาติดต่อเรา!