Skip to Contents

Apprications

 

SẢN XUẤT

Dụng cụ cắt

Lắp ghép theo chiều ngang Thiết bị

Ống định lượng

Mẫu số PC / USW Mẫu số PC / KRF Mẫu số KRF / USW

Sự phân tách bằng tấm đột sử dụng PC nén điện. Do bạn sử dụng PC có chiều dài tổng thể ngắn nên chiều cao của thiết bị sẽ thấp hơn.

Bằng cách bơm đồng thời theo chiều ngang, giờ công đảo ngược công việc sẽ giảm xuống và năng suất tăng lên. PC được giữ ở đơn vị tối thiểu trong quá trình lắp đặt theo chiều ngang với chiều dài tổng thể ngắn. KRF và USW được dùng cho ống định lượng. Ứng dụng làm phẳng với hoạt động nhịp nhàng.
Thiết bị tráng phủ Thiết bị bít kín Locator
Locator  
Mẫu số KRF Mẫu số KRF  Model No.SKR/KR
 KRF được dùng cho thiết bị tráng phủ. Độ cứng cao giúp triệt tiêu tình trạng rung khi sơn, cho phép sử dụng trong ứng dụng làm phẳng.  Áp dụng chất bít kín cho bề mặt tráng phủ (sơn) của vật liệu. Độ cứng cao của KRF giúp triệt tiêu tình trạng rung tại đầu phun, do đó sẽ làm tăng năng suất.  High accuracy positioning by using THK Electric Actuators.