Skip to Contents

Linjär kulslid

Den linjära kulsliden är en lätt och kompakt linjärstyrningsenhet med begränsad slaglängd som fungerar med mycket lågt glidmotstånd. Kulslidens främsta egenskap är dess förmåga till snabb respons tack vare den mycket låga friktionskoefficienten och massan.

Teknisk support 

Linjär kulslid


Med rack modell LSP

Med rack modell LSP

Dess hållare, baserad på modell LS, har en kuggstångsväxel, därigenom förhindras att hållaren glider.


Utan rack modell LS

Utan rack modell LS

En mycket korrosionsresistent glidenhet med en extremt liten friktionskoefficient.


Med rack modell LSC

Med rack modell LSC

Basen innehåller en luftcylinder för drivning. Matning av luft till de två portarna på basens sida gör det möjligt för sliden att genomföra en pendlande rörelse.