Skip to Contents

Apprications

 

การผลิต

เครื่องตัด

เครื่องกดชิ้นงานแนวนอน  

เครื่องจ่าย

รุ่น PC / USW รุ่น PC / KRF รุ่น KRF / USW

การตัดด้วยการกดโดยใช้รุ่น PC ชุดกดแรงดันไฟฟ้านี้ทำให้ความสูงของเครื่องลดลงได้เนื่องจากขนาดของชุดที่มีความกะทัดรัด

ด้วยการทำงานพร้อมกันในแนวนอน จะช่วยลดเวลาการทำงานสำหรับการกลับด้านชิ้นงาน และเพิ่มผลผลิตอีกทั้งยังลดความกว้างของเครื่องโดยการติดตั้งในแนวนอน KRF และ USW ใช้สำหรับเครื่องจ่าย ที่ต้องการการทำงานแบบสม่ำเสมอและนุ่มนวล
เครื่องพ่นสี เครื่องซีล / พ่นสี / หยอดกาว  

 
รุ่น KRF รุ่น KRF  
 KRF ใช้ในเครื่องพ่นสี โดยตัว KRF ที่มีความแข็งแรงสูงจะช่วยลดการสั่นสะเทือนระหว่างการพ่นสี ทำให้งานสม่ำเสมอ  ทาสารซีลบนพื้นที่ผิวที่เคลือบ (ทาสี) ของชิ้นงาน ความแข็งแรงของ KRF ทำให้ลดการสั่นสะเทือนที่ปลายหัวพ่นได้ จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต