Skip to Contents

การผลิต

เครื่องพ่นสี
101

 

【รุ่น】

KRF ใช้ในเครื่องพ่นสี โดยตัว KRF ที่มีความแข็งแรงสูงจะช่วยลดการสั่นสะเทือนระหว่างการพ่นสี ทำให้ชิ้นงานมีความสม่ำเสมอ