Skip to Contents

Apprications

 

การเคลื่อนย้าย

เครื่องโหลดสำหรับเครื่องตัดอัตโนมัติ

เครื่องป้อนชิ้นงาน

เครื่องเคลื่อนย้ายจอภาพ
รุ่น ES รุ่น KRF / ตลับลูกปืน LM Guide รุ่น USW

ES ใช้เป็นเครื่องป้อนชิ้นงานไปยังเครื่องตัดอัตโนมัติ เหมาะสำหรับลดต้นทุนของอุปกรณ์

KRF ใช้ในเครื่องป้อนชิ้นงานและรับชิ้นงาน ช่วยทำให้เครื่องมีขนาดเล็กและมีความแข็งแรงสูงกว่าการใช้หุ่นยนต์ที่มีข้อต่อแบบหมุนทั่วไป USW ใช้ในเครื่องที่เคลื่อย้ายกระจกผลึกเหลว เนื่องจากการทำงานนี้ต้องการระยะเคลื่อนที่ยาว จะใช้ USW ที่มีน้ำหนักเบาและความแข็งแรงสูงติดตั้งบนฐานอลูมิเนียม