Skip to Contents

การเคลื่อนย้าย

เครื่องเคลื่อนย้ายจอภาพ
101

 

【รุ่น】

USW ใช้ในเครื่องที่เคลื่อนย้ายกระจกผลึกเหลว เนื่องจากการทำงานนี้ต้องการระยะชักยาวและสามแกน จะใช้ USW ที่มีน้ำหนักเบาและความแข็งแรงสูงติดตั้งบนฐานอลูมิเนียม