Skip to Contents

Apprications

 

อื่นๆ

เครื่องปั๊มไฟฟ้า

 
รุ่น ES

ปั๊มไฟฟ้าที่ใช้ ES ร่วมกับกระบอกสูบอากาศ ระดับการจ่ายของปั๊มสม่ำเสมอกว่าด้วยกระบอกสูบอากาศที่ควบคุมด้วยมอเตอร์