Skip to Contents

อื่นๆ

เครื่องปั๊มไฟฟ้า
101

 

【รุ่น】

ใช้ ES ร่วมกับกระบอกสูบอากาศเพื่อควบคุมการจ่ายของปั๊มอย่างสม่ำเสมอด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า