Skip to Contents

KRF

ดาวน์โหลดข้อมูล

ซีรี่ส์ประหยัด ET

แอคชูเอเตอร์

ดูแคตตาล็อกดาวน์โหลด 2D-CAD (DXF)ดาวน์โหลด 2D&3D-CAD

โปรแกรมตั้งค่า PC D-STEP

โปรแกรมตั้งค่า PC D-STEPลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

รายการอุปกรณ์ควบคุมที่ใช้ร่วมกันได้


คุณสมบัติ

โครงสร้างบางน้ำหนักเบา
ลดความหนาและน้ำหนักลงในขณะที่ยังสามารถใช้โหลดได้ในทุกทิศทาง รวมทั้งโหลดตามรัศมี โหลดตามแกน และโหลดโมเมนต์ โดยใช้ตลับลูกปืนชนิดวงแหวน Cross-Roller สำหรับชิ้นส่วนการหมุน

รายการผลิตภัณฑ์ ET


*หากการดาวน์โหลดล้มเหลว ให้คลิกขวาที่ปุ่ม "2D-CAD(DXF)" และเลือก "Save target as" (บันทึกเป้าหมายเป็น)
รวมมอเตอร์หรือไม่ หมายเลขรุ่น อัตราส่วนการลด ระยะชัก 2D-CAD
ข้อกำหนดจำเพาะ TSC ET20
ข้อกำหนดจำเพาะ/ขนาด
45 330 องศา 2D-CAD(DXF)
หมุนหลายรอบ 2D-CAD(DXF)
ET35
ข้อกำหนดจำเพาะ/ขนาด
20•30 330 องศา 2D-CAD(DXF)
หมุนหลายรอบ 2D-CAD(DXF)
ไม่รวมมอเตอร์ ET20
ข้อกำหนดจำเพาะ/ขนาด
45 330 องศา 2D-CAD(DXF)
หมุนหลายรอบ 2D-CAD(DXF)
ET35
ข้อกำหนดจำเพาะ/ขนาด
20•30 330 องศา 2D-CAD(DXF)
หมุนหลายรอบ 2D-CAD(DXF)

*หากการดาวน์โหลดล้มเหลว ให้คลิกขวาที่ปุ่ม "3D-CAD" และเลือก "Save target as" (บันทึกเป้าหมายเป็น)
*ข้อมูลที่ดาวน์โหลดประกอบด้วยข้อมูลสามส่วน: IGS(.igs), STEP(.stp) และ Parasolid(.x_t)
รวมมอเตอร์หรือไม่ หมายเลขรุ่น อัตราส่วนการลด ระยะชัก ตำแหน่งเริ่มต้น 3D-CAD
ข้อกำหนดจำเพาะ TSC ET20
ข้อกำหนดจำเพาะ/ขนาด
45 330 องศา D00 (CCW) 3D-CAD(step)
R00 (CW) 3D-CAD(step)
หมุนหลายรอบ - 3D-CAD(step)
ET35
ข้อกำหนดจำเพาะ/ขนาด
20 330 องศา D00 (CCW) 3D-CAD(step)
R00 (CW) 3D-CAD(step)
หมุนหลายรอบ - 3D-CAD(step)
30 330 องศา D00 (CCW) 3D-CAD(step)
R00 (CW) 3D-CAD(step)
หมุนหลายรอบ - 3D-CAD(step)
ไม่รวมมอเตอร์ ET20
ข้อกำหนดจำเพาะ/ขนาด
45 330 องศา D00 (CCW) 3D-CAD(step)
R00 (CW) 3D-CAD(step)
หมุนหลายรอบ - 3D-CAD(step)
ET35
ข้อกำหนดจำเพาะ/ขนาด
20 330 องศา D00 (CCW) 3D-CAD(step)
R00 (CW) 3D-CAD(step)
หมุนหลายรอบ - 3D-CAD(step)
30 330 องศา D00 (CCW) 3D-CAD(step)
R00 (CW) 3D-CAD(step)
หมุนหลายรอบ - 3D-CAD(step)