Skip to Contents

Apprications

 

KIỂM TRA

Thiết bị kiểm tra tia X

Thiết bị phát hiện hư hỏng ở dụng cụ máy móc

Thiết bị kiểm tra trực quan
Mẫu số KRF / Hệ thống dẫn hướng LM Mẫu số ES Mẫu số ES / Bạc lót thẳng

KRF được dùng trong bệ mẫu và bộ phận di động của máy ảnh CCD. Có thể kiểm tra từ bất kỳ hướng nào bằng cách kết hợp bộ phận đó với hệ thống dẫn hướng R

Bằng cách lắp đặt ES nhỏ gọn ở diện tích dư ra của máng dụng cụ, có thể phát hiện được tình trạng hư hỏng đối với bất kỳ dụng cụ nào mà không ảnh hưởng đến dụng cụ, ngay cả khi đang trong quá trình sản xuất. ES được dùng cho thiết bị kiểm tra trực quan có gắn máy ảnh CCD. Có thể đạt được chi phí thấp bằng cách kết hợp thiết bị với Bạc lót thẳng.
Hệ thống kiểm tra tính liên tục PCB

Bộ phận soi tế bào


 
Mẫu số KRF Mẫu số KRF / USW  
KRF được sử dụng trong bộ phận chuyển động của đầu dò. Việc sử dụng mẫu có độ cứng cao này giúp hoạt động này được thực hiện trong các điều kiện không thuận lợi và giảm thiểu thời gian chu trình.  KRF được dùng trong bộ phận chuyển động theo chiều dọc của mâm cặp trong khi USW được dùng trong bộ phận tịnh tiến bên. Đĩa thủy tinh cực kỳ dễ vỡ và phải được bảo quản vô cùng cẩn thận, khiến KRF với độ cứng cao là lựa chọn hợp lý.