Skip to Contents

מפעיל מוביל LM

מפעיל מוביל ה-LM הוא מפעיל קומפקטי בעל רמת קשיחות ודיוק גבוהה המצויד במוביל LM משולב עם חלזון כדוריות. ניתן להפחית את מספר החלקים ואת שעות האדם המוקדשות לתכנון על ידי שימוש במפעיל מוביל LM.

תמיכה טכנית 

מפעיל מוביל LM

 


מפעיל מוביל LM עם כלוב כדוריות דגם SKR

מפעיל מוביל LM עם כלוב כדוריות

 

דגם זה משיג פעולה במהירות גבוהה יותר, רעש נמוך יותר ופעולה ממושכת יותר ללא תחזוקה בהשוואה לדגם המסורתי KR על ידי שימוש בכלובי כדוריות ביחידות מובילי ה-LM וביחידת חלזון הכדוריות.

[מס'דגם]
SKR


מפעיל מוביל LM (Nסוג כדוריות מלאות) דגם KR

מפעיל מוביל LM (מסוג כדוריות מלאות)

 

ניתן להשיג סוגים שונים של חלזונות כדוריות מובילים – מ-1 מ"מ ועד 25 מ"מ.

[מס'דגם]
KR


תמיכה טכנית  קבל מפרט מוצרים, חשב אורך חיים, הורד נתוני CAD דו-ממדיים ותלת-ממדיים וכד'. תוכל להזמין כל קטלוג ממגוון הקטלוגים, וכן להציגו בתבנית PDF תחת תמיכה טכנית.