Skip to Contents

רובוטים תעשייתיים

רובוט חלוקה

 

רובוטים משמשים בתעשיות שונות כדי למקם חלקים מעובדים באופן מהיר ומדויק מאוד. רובוטים מסוימים, שאינם מוגבלים לתנועות בניצב, מצוידים במכללים רב-מפרקיים המאפשרים להם לדמות תנועות של זרועות אדם. מקטעי מפרקים אלה חייבים להתאפיין בדיוק תנודה גבוה ובקשיחות גבוהה אשר מבטיחים כי עצירה פתאומית לא תוריד אותם מהמסלול, והמוצרים הייחודיים של THK אכן חזקים וקטנים מספיק כדי לעמוד בדרישות אלה.


רובוטי קישור סגור 5 מפרקים

רובוטי מיקום המאתגרים את מגבלות התאוצה והתאוטה. מקטע ההובלה חייב להתאפיין בדיוק ובקשיחות, והמבנה הבסיסי חייב להדגים ניחות מצוין במהלך עצירות. טבעות גלילים צולבים משמשות למימוש מאפייני קשיחות ומהירות אלה במקטע התנודה.

רובוטי ריתוך בקשת

טבעות גלילים צולבים נמצאות בשימוש במקטע התנועה הסיבובית במפרקיהם של רובוטי ריתוך בקשת הפועלים בקווי ייצור. כיוון שטבעות הגלילים הצולבים עצמן קשיחות מספיק בכיוון של כל אחד מעומסי התנועה הרדיאלית והצירית, ניתן להשתמש בהן כדי לפתח מפרקים קומפקטיים לרובוטים.

רובוטים סקלריים

רובוטים סקלריים משמשים להובלה ולמיקום של חלקים מעובדים באזורים קטנים. מערכות מובילי LM חיוניות הודות לרמת הדיוק הגבוהה שלהן הן בתנועה והן בסיבוב של העוקב על ציר ה-Z, כאשר מהירות גבוהה ומעבר נמוך הנם חיוניים.

רובוטים דו-זרועיים

רובוטים דו-זרועיים, שתוכנו לדמות תנועות של זרועות אדם, חייבים להיות מסוגלים לבצע באופן הדיר וחלק תנועות מורכבות. הרובוטים גם חייבים להיות קשיחים ובעלי תגובות מהירות ביותר. מערכות התנועה הקווית וטבעות הגלילים הצולבים של THK מסוגלות להפחית את הגודל של רובוטים תוך הגדלת קשיחותם ומהירות הפעולה שלהם.

מוצרים בשימוש

מוביל LM

מוביל LM

מוביל ה-LM הוא המוצר העיקרי שלנו, והוא משלב באופן מעשי לראשונה בעולם רכיב בעל תנועה סיבובית קווית.

שגם כדוריות

שגם כדוריות

שגם הכדוריות הוא מסב שיגום למוביל סובב.


טבעת גלילים צולבים

טבעת גלילים צולבים

טבעת הגלילים הצולבים היא מסב גלילים בעל רמת דיוק גבוהה של הסיבוב המסוגל לשאת עומס בכל כיוון.

אבזרי סיכה

אבזרי סיכה

ניתן להשיג מבחר מוצרי סיכה כדי להבטיח סיכה מספקת למכונות.