Skip to Contents

מכשירים מדויקים

רובוטים דו-זרועיים

 

ככל שהציוד נעשה קטן ומדויק יותר, כך גדל הצורך ברמת דיוק גבוהה בייצורם של חלקי מכונות. כלי מדידה המאפשרים לשמור על דיוק גבוה יותר מסייעים לספק מענה לצורך זה. מוצרי THK תורמים רבות ליכולתם של מכשירים מדויקים לגלות תנועות ושינויים קטנים ביותר.


התקני מדידה תלת-ממדיים גדולים

הובלה נאותה חיונית בהתקני מדידה תלת-ממדיים גדולים. כאשר חודי הבחונים תלויים הרחק ממנגנון ההובלה, גם תנועות קטנות עלולות להשפיע על רמת הדיוק של המדידה. מובילי LM מדויקים ביותר משמשים בהתקנים אלה כדי להבטיח דיוק, תנועה חלקה וקשיחות.

מיקרוסקופי מדידה קטנים

בתחום טכנולוגיות העיבוד ברמת דיוק גבוהה נדרשות יותר ויותר פעולות עיבוד עדינות. מיקרוסקופי המדידה הקטנים, אשר מודדים חלקי מכונות קטנים ביותר מזוג זה, משתמשים במובילי ה-LM של THK למנגנוני מיקוד אוטומטי מהירים ביותר ועתירי ביצועים. מובילי הכדוריות שלנו גם משמשים להובלת השולחנות הנושאים את חלק הבדיקה. הם תורמים לשיפור יכולת הפעולה ההדדית במהלך ביצוע תנועות עדינות.

בודקי גרגרים

בודקי גרגרים מנתחים תמונה במהירות גבוהה באמצעות חיישנים. חיישנים אלה חייבים לבצע תנועה קווית חלקה. חובה להפחית רעידות ושינויי מהירות. מובילי ה-LM הזעירים שלנו יכולים לפתור בעיות קשות אלה.

מוצרים בשימוש

מוביל LM

מוביל LM

מוביל ה-LM הוא המוצר העיקרי שלנו, והוא משלב באופן מעשי לראשונה בעולם רכיב בעל תנועה סיבובית קווית.

חלזון כדוריות

חלזון כדוריות

חלזון הכדוריות הוא חילזון הזנה יעיל ביותר שבו הכדורית מבצעת תנועה סיבובית בין ציר החילזון לבין האום.


שגם כדוריות

שגם כדוריות

שגם הכדוריות הוא מסב שיגום למוביל סובב.

מוביל גלילים צולבים

מוביל גלילים צולבים

המכלל הקווי המדויק הוא מוביל קווי דק וקל במיוחד.


אבזרי סיכה

אבזרי סיכה

ניתן להשיג מבחר מוצרי סיכה כדי להבטיח סיכה מספקת למכונות.