Skip to Contents

אבזרי סיכה

ניתן להשיג מבחר מוצרי סיכה כדי להבטיח סיכה מספקת למכונות.

תמיכה טכנית

אבזרי סיכה

 


משחות סיכה מקוריות

משחות סיכה מקוריות

 

משחות סיכה ייעודיות בהתאם ליישומים של מערכות ה-LM.

[מס'דגם]
AFA, AFB-LF, AFC, AFE-CA, AFF, AFG, AFJ, L100, L500, L700


משאבת סיכה

משאבת סיכה

 

דגם אקדח סיכה זה מסוגל לסוך סוגים קטנים עד גדולים של מובילי LM על ידי החלפת נחירים ייעודיים.

[מס'דגם]
MG70


אפשרויות סיכה

אפשרויות סיכה

 

אבזרים לחורי סיכה בהתאם לשיטות הסיכה


תמיכה טכנית  קבל מפרט מוצרים, חשב אורך חיים, הורד נתוני CAD דו-ממדיים ותלת-ממדיים וכד'. תוכל להזמין כל קטלוג ממגוון הקטלוגים, וכן להציגו בתבנית PDF תחת תמיכה טכנית.