Skip to Contents

ברפואה ובמתן טיפול

עם הזדקנות האוכלוסייה, עולה הדרישה לכיסאות גלגלים המסוגלים לשמש כהתקני הובלה לקשישים ולאנשים בעלי מוגבלויות. המוצרים של THK ממלאים תפקיד גם בתחום זה.

כיסאות גלגלים בעלי זרועות הרמה חשמליות

כיסאות גלגלים בעלי זרועות הרמה חשמליות

 

תומכים בחברה נטולת מחסומים שבה אנשים יכולים לחיות בנוחות  

בשנים האחרונות נעשו כבשי הגישה לכיסאות גלגלים תקניים בבניינים ובמתקנים מסחריים. עם זאת, אם השיפוע ארוך יחסית להפרש גבהים קטן, כבשים אלה עלולים להיות לא נוחים למטפלים.

כיסא גלגלים זה מצויד בארבע זרועות הרמה נשלפות, נוסף על הגלגלים, והן מאפשרות טיפוס ישיר על מדרגות. חלזון הכדוריות דגם BTK ומסילת הגררה FBL של THK משמשים במקטע זרוע ההרמה.

התקני החלקה המבצעים תנועה חלקה ושקטה מאפשרים לקשישים ולנכים להשתמש בכיסאות הגלגלים שלנו ללא חשש, והיכולת לטפס ישירות על מדרגות מפחיתה את הנטל על המטפלים.


מוצרים בשימוש

חלזון כדוריות

חלזונות הכדוריות שלנו מצוידים בכדוריות המבטיחות תנועה סיבובית בין גל החילזון לבין האום, תוך הפיכתם לחלזונות הזנה יעילים ביותר.

מסילת גררה

מסילת הגררה היא מוביל קווי מסוג מוגבל ונמוך עלות אשר עשוי מלוחית פלדה המיוצרת בערגול מדויק.