Skip to Contents

תעשיות ייצור אחרות

מערכות התנועה הקווית של THK משמשות גם בהתקנים מיוחדים לעיבוד השונים למדי מכלי עיבוד מכני, ברובוטים תעשייתיים ובציוד ייצור כללי אחר. באפשרותנו לספק פתרונות שיעמדו במפרט של ציוד המיועד לכל מטרה מיוחדת.

מכונות צביעה

מכונת הצביעה מעבירה חומרים לתוך מכל צביעה במהלך תהליך הצביעה של אריג עם רוכסן. במקום עוקבי הפיקה המסורתיים משתמשים במוביל LM דגם JR להובלה אופקית של האריג כדי להפחית את מידת החופש והתנודה של המכונה. מובילי LM עם כלוב כדוריות משמשים גם בציר האנכי להובלת אריגים לתוך מכל הצביעה.

מחתכי אבנים

מובילי ה-LM עם כלוב הכדוריות שלנו משמשים במובילי ציר X, ציר Y וציר Z של מחתכי אבנים המשמשים לחיתוך מודרג של אבנים באמצעות משחזות. נתזי מים וחלקיקי אבנים הופכים את סביבת ההפעלה לבעייתית, אך התקן הסיכה QZ ומגרד המגעים המרובד LaCS מאפשרים שימוש יעיל במובילי LM גם בתנאים מסוג זה.

מכונות עיבוד לקצף פוליסטירן המיועד ליציקה

מכונה, המעבדת קצף פוליסטירן ליציקה כתחליף לעץ. מובילי ה-LM דגם SHS עם כלוב כדוריות משמשים במוביל ציר ה-X, ה-Y וה-Z של מכונת העיבוד, וחלזונות כדוריות סובבים משמשים במקטע ההנעה של מכונות אלה. עוקב ציר ה-X של מכונות אלה מסוגל להגיע ל-9050 מ"מ. השימוש בדגם SHS מפחית את הסטייה הסיבובית של המכונה ומשפר את רמת הדיוק המתארית של היציקה. נוסף לכך, התקן הסיכה QZ מאפשר פעולה ממושכת ללא תחזוקה תוך הפחתת היקף הצנרת.

מוצרים בשימוש

מוביל LM

מוביל LM

מוביל ה-LM הוא המוצר העיקרי שלנו, והוא משלב באופן מעשי לראשונה בעולם רכיב בעל תנועה סיבובית קווית.

חלזון כדוריות

חלזון כדוריות

חלזון הכדוריות הוא חילזון הזנה יעיל ביותר שבו הכדורית מבצעת תנועה סיבובית בין ציר החילזון לבין האום.


שגם כדוריות

שגם כדוריות

שגם הכדוריות הוא מסב שיגום למוביל סובב.

טבעת גלילים צולבים

טבעת גלילים צולבים

טבעת הגלילים הצולבים היא מסב גלילים בעל רמת דיוק גבוהה של הסיבוב המסוגל לשאת עומס בכל כיוון.


מכלל גררה

מכלל גררה

מכלל הגררה הוא מוביל קווי זול, ותצורתו נקבעת על ידי הגררה המיוצרת בכבישה והמסילות המיוצרות בערגול.

מסילת גררה

מסילת גררה

מסילת הגררה היא מוביל קווי מסוג מוגבל ונמוך עלות אשר עשוי מלוחית פלדה המיוצרת בערגול מדויק.


תותב קווי

תותב קווי

התותב הקווי הוא מוביל קווי המשמש יחד עם גל LM המצויד בגל גלילי.

עוקב פיקה

עוקב פיקה

עוקב הפיקה הוא מסב קומפקטי בעל גל קשיח ביותר ומסב מחטים מובנה.


אבזרי סיכה

אבזרי סיכה

ניתן להשיג מבחר מוצרי סיכה כדי להבטיח סיכה מספקת למכונות.