Skip to Contents

תנודתי

תנודה היא תנועה הדומה לזו של מפרקי גוף האדם. חלקים שונים משולבים יחדיו, והמרווחים שהיו נוצרים אחרת על ידי תנועות מורכבות משולבים יחדיו באופן חלק. גם ה'מפרקים' או ה'מצמדים' בין חלקי מכונות מוכרים היטב. מוצרי THK המדגימים תנועות תנודתיות כוללים 'כדוריות קישור', 'קצות מוט' וכן 'מסבים כדוריים פשוטים'. במיוחד, כדוריות הקישור עתירות הביצועים שלנו יוצרו בהתבסס על הטכנולוגיות הייחודיות שלנו מאז שהוקמה THK.

כדורית קישור דגם RBL


יישומי תנועה תנודתית

כלי רכב מנועיים

כלי רכב מנועיים

 

כדוריות הקישור משמשות במייצבים שהנם חשובים כל כך לנוחיות ולבטיחות במכוניות. בקרה וקישור של תנועת המתלים השמאליים והימניים מאפשרים להפחית את הסיבוב ולייצב את הרכב.


המוצר

כדורית קישור

כדורית קישור

כדורית הקישור היא מסב החלקה כדורי בעל חף כדורי המבטיח פעולה חלקה במרווחים מזעריים.

קצה מוט

קצה מוט

קצה המוט הוא מסב החלקה כדורי הכולל טבעת פנימית כדורית ברמת דיוק וקשיות השקולה לזו של מסבי כדוריות פלדה.


מסב כדורי פשוט

מסב כדורי פשוט

המסב הכדורי הוא מסב מחליק מתיישר מעצמו לעבודה מאומצת.